Vandværkets takster

Se Gunderød Vandværks takster inkl. takstbilag for "Karlebo Vest" for 2024 her.

Se Gunderød Vandværks takster inkl. takstbilag for "Karlebo Vest" for 2023 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2022 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2021 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2020 her.

Se Gunderød Vandværks takster for 2019 her.

 

Se taksterne for "Karlebo Vest" for 2022 her.

Se taksterne for "Karlebo Vest" for 2021 her.

Se taksterne for "Karlebo Vest" for 2020 her.

 

Private forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandværket for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage er omkostningen i første omgang fastsat til kr. 100. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediationen, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kr. 400. Beløbet tilbagebetales hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på www.forbrug.dk.

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: gunderod@fvh.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.