Ledningsplan

Klik 
her for at se på Gunderød Vandværks ledningsplan.

Du kan søge på adresse eller via zoomværktøjet.

På kortet vil du kunne se placeringen af din stophane og/eller målerbrønd.

Der er mulighed for at vælge forskellige baggrundskort.

 

 

Ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal søge ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret LER, inden gravearbejdet sættes i gang.

Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet.

Husk at stik-/jordledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stik-/jordledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stik-/jordledninger.

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. hos Vej-direktoratet eller den lokale kommunes vejafdeling.

Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde, men har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: gunderod@fvh.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.