Gunderød Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Vandanalyser for 2024.

Vandanalyser for 2023.

Vandanalyser for 2022.

Vandanalyser for 2021.

Vandanalyse fra 22.11.2021 (PFAS).

Vandanalyser for 2020.

Vandanalyser for 2019.

 

Uddybende information om vandanalyser kan findes her på Danske Vandværkers hjemeside: Sådan læser du en vandanalyse

I Jupiter-databasen findes alle vandværkets vandkvalitetsprøver. Kan tilgås via dette link: Jupiter 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: gunderod@fvh.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.