PFOS / PFAS

Vandværket har fået undersøgt drikkevandet for evt. PFAS-forbindelser. Se resultatet af prøven under fanen INFORMATION/VANDKVALITET.

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Hvis I observerer noget unormalt så send en mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift for 2022

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2022 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                     kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 250,00 ( kr. 312,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2022 udgør statsafgiften kr. 6,37 pr. m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

 

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: kontakt@vandservice.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 

Akut tlf.  29 88 64 19  Kun akutte henvendelser).


Forsyningsinformation:

 

Se på nedenstånde link til facebook om evt. driftsforstyrrelser:

 https://www.facebook.com/groups/356389728572811

Bemærk at informationerne kan ses af alle - også uden en facebook-profil.