Gunderød Vandværk kan kontaktes på adressen:

   Gunderød Vandværk A.m.b.a.
   c/o Vandværkskontoret i Hillerød
   Tulstrupvej 4

   3400 Hillerød
   E-mail: gunderod@fvh.dk

Du kan kontakte vandværket pr. email jf. ovenfor.

Akutte henvendelser vedr. ledningsbrud og uheld: tlf. 20 20 76 65.
Der skal kun ringes hvis man ser vandet sprøjte op af jorden.

 

Henvendelser vedr. drift, tilsyn og installationer:

   Kontakt formanden via email gunderod@fvh.dk

Henvendelser vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:

   Kontakt administrationen via email gunderod@fvh.dk
   eller tlf. 42 90 90 91 (kontortid mandag til torsdag ml. kl. 9 og 15)


Kontaktpersoner

Formand:   Martin Funk Larsen

Næstformand / Pasning af vandværk:   Andreas Lindemann

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: gunderod@fvh.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.