Login   |  
Kontakt Minimize

Gunderød Vandværk
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk

Driftsinfo Minimize

N O R M A L

 

Forside Minimize

Ekstraordinær generalforsamling afholdes

torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19,30 på Karlebo Kro med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent'

2. Endelig godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter

    Læs forslaget til nye vedtægter her

4. Eventuelt


Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.

Husk af oplyse jeres telefonnummer og/eller mail-adresse til os, så kan vi hurtigt komme i kontakt med jer. Skriv til os på: kontakt@vandservice.dk

Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2015 & 2016

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2015 og 2016 er fastsat således:

forbrug efter måler            kr. 6,00 pr. m3. (kr. 7,50 incl. moms)

fast afgift                          kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

målerleje pr. måler            kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

Iht. finanslovsaftalen for 2012 forhøjes afgiften på ledningsført (statsafgift) fra og med 2013 til kr. 5,46 pr. m3 + et drikkevandsbidrag på kr. 0,67 pr. m3, ialt kr. 6,13 pr. m3 (kr. 7,66 incl. moms.)

For året 2015 udgør statsafgiften kr. 5,86 pr. m3 + drikkevandsbidrag på kr. 0,67 pr. m3, ialt kr. 6,53 pr. m3 (kr. 8,16 incl. moms).

For årene 2016 og 2017 udgør statsafgiften kr. 5,86 pr. m3 + drikkevandsbidrag på kr. 0,39 pr. m3, ialt kr. 6,25 pr. m3 ( kr. 7,81 incl. moms).Copyright Rambøll Danmark A/S